2017-09-29

Sosyal Bilimlerde ve Ekonomi Araştırmalarında SPSS Uygulamalı İstatistik EğitimiEğitim Programı

Sosyal Bilimlerde ve Ekonomi Araştırmalarında SPSS Uygulamalı İstatistik Eğitimi

Eğitim Tarihleri ve Yeri

NKÜ Yaşam Merkezi S103 Bilgisayar Salonu

Eğitimi Verecek Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. M. Ömer AZABAĞAOĞLU

Doç. Dr. Gökhan UNAKITAN

Eğitim Amacı

Tez çalışmalarında ve bilimsel araştırmalarda SPSS programını kullanarak istatistiksel analizler yapabilme

Analiz sonuçlarını grafik ve çizelgeler yardımıyla özetleyebilme ve yorumlayabilme

 

Eğitim İçeriği

SPSS te veri girişi ve verilerin kodlanması

Tanımlayıcı istatistik analizler

Çapraz tablo analizleri

Normal dağılım testleri

İkili karşılaştırma testleri

Çoklu karşılaştırma testleri

İlişki testleri

Regresyon analizi

Non-parametrik testler

Eğitim Saatleri

21 Ekim 2017 CUMARTESİ 08:30 – 17:.30

 Toplam 8 saat

Kayıt için Gerekli Belgeler

1- Bir adet nüfus cüzdanı fotokopisi

2- Kursa ait kayıt ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu (aslı)

3- Başvuru sırasında doldurulup imzalanacak kayıt formu

Banka Hesap No

Kursa katılmak isteyenlerin 0282 250 1150’i arayarak isim yazdırmaları gerekmektedir. Yeterli talep olmadığı takdirde kurs açılamayacaktır. Kurs ücreti Sürekli Eğitim Merkezi' ne ait Ziraat Bankası Tekirdağ Şubesi İBAN:TR56 0001 0001 0649 2903 3650 08 nolu hesaba yatırılacaktır.

Kurs Ücretleri

SPSS

Üniversite personeli ve Öğrenci:

200 TL 

Genel Katılım: 

350 TL

 

Kayıt İşlemleri

Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü

N.K.Ü. Rektörlük Binası 3. Kat, Tekirdağ

İletişim ve Ayrıntılı Bilgi

Tel: 0282-250 2109-0282-250 2164

- unakitan@nku.edu.tr ugecgel@nku.edu.tr

 

NOT: Yeterli talep sayısı 25 kişidir. Katılımcılara eğitim sonucunda sertifika verilecektir.