2016-12-13

Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi 

 

Eğitim Programı

Resmi Yazışma Kuralları

 

Toplam Eğitim süresi

20 saat

Eğitimi veren Öğretim Elemanı

Öğr. Gör. Seval AKTAŞ

 

Eğitim konuları

 

 

Standart Dosya Planı (SDP) dosyalamada kullanımı

SDP kullanımında sıklıkla yapılan hatalar

Elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) nedir? Ne değildir? nasıl olmalıdır?

Elektronik imza (e-imza) nedir? Nasıl alınır, kurulur ve kullanılmasında dikkat

 edilmesi gereken hususlar nelerdir?

e-imza ile üretilen belgeler ve e-imzalı belge, ıslak imzalı belge karşılaştırılması 

e-imza kullanımında yapılan hatalar

e-imzalı belgenin elektronik ortamda gönderilmesi

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

KEP kullanımında karşılaşılan sorunlar, yapılan hatalar

e-yazışma projesi nedir? Sorumluluklar nelerdir?

e-yazışma paketi kapsamında KAYSİS, KEP, İYEM, e-imza, EBYS entegrasyonları

Kayıt için Gerekli Belgeler

1- Bir adet nüfus cüzdanı fotokopisi

2- Kursa ait kayıt ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu (aslı)

3- Başvuru sırasında doldurulup imzalanacak kayıt formu

Banka Hesap No

Kursa katılmak isteyenlerin 0282 250 1151 arayarak isim yazdırmaları gerekmektedir.Yeterli talep olmadığı takdirde kurs açılamayacaktır.Ücret yatırma işlemi için IBAN numarası bilgisi daha sonra kursiyerlere bildirilecektir.

Kurs Ücretleri

 

Kamu personeli:

550 TL 

Genel Katılım: 

600 TL

 

Kayıt İşlemleri

Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü

N.K.Ü. Rektörlük Binası 3. Kat, Tekirdağ

   

İletişim ve Ayrıntılı Bilgi

NAKSEM Tel: 0282-250 1151 – Öğr. Gör. Seval AKTAŞ sevalaktas@nku.edu.tr

ntunali@nku.edu.tr

   

 

 Not: Talepler doğrultusunda kurs programı, hafta sonu veya hafta içi programları olarak  düzenlenecektir.