2015-02-19

Çiftlik Hayvanları Sitogenetiği Çalıştayı (20 Nisan 2015)Çiftlik Hayvanlarının Sitogenetiği Çalıştayı
                                                                                                                                                                                                    Kromozomal anomalilerin hayvanlarda doğumsal, gelişimsel ve üreme yönünden problemlere neden olduğunun belirlenmesiyle ekonomik önemi olan çiftlik hayvanlarında sitogenetik çalışmaların önemi artmıştır. Çiftlik hayvanlarında sitogenetik çalışmalar konusunda deneyimli ve çok sayıda bilimsel makalesi bulunan İtalyan bilim adamı Prof. Dr. Leopoldo Iannuzzi’ nin de katılımıyla teorik sunum ve uygulamaları içeren bir günlük çalıştay Namık Kemal Üniversitesinde, Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (NABİLTEM) & NKÜ Sürekli Eğitim Merkezi (NAKSEM) bünyesinde gerçekleştirilecektir. Konu ile ilgili araştırmacılara duyurulur.
 
workshop on cytogenetics of farm animals”, “Çiftlik hayvanlarının sitogenetiği çalıştayı”
 
Eğitimin içeriği: Çiftlik hayvanlarında teorik ve uygulamalı sitogenetik çalışmalar. 
 
09:30-10:00: Kromozom eldesi ve analizinin standart prosedürleri. (hücre kültürü, bandlama 
 
teknikleri, mikroskopta analiz ve karyotip oluşturma) (Prof. Dr. L. Iannuzzi) 
 
10:00-10:30: Hayvan dokularından primer hücre kültürü kurulması ve kromozom eldesi 
 
teknikleri. (Prof. Dr. S. Arat)
 
11:00-11:15: Kromozom eldesi amaçlı kan kültürünün hazırlanması. (Prof. Dr. L. Iannuzzi)
 
11:15-12:15: Hipotonik muamelesi, fiksasyon ve kromozom preparatlarının hazırlanması. (Prof. 
 
Dr. L. Iannuzzi)
 
12:15-13:30: Öğle yemeği arası
 
13:30-13:45: Kromozomal preparatların boyanması. (GTG bandlama) (Prof. Dr. L. Iannuzzi)
 
13:45-15:15: Mikroskopta analiz ve karyotipleme. (Prof. Dr. L. Iannuzzi, Doç. Dr. T. Bilgen)
 
15:15-15:45: Kahve arası
 
15:45-17:00: Hayvan dokularından primer hücre kültürü kurulması ve kromozom eldesi. (Prof. 
 
Dr. S. Arat)
 
Namık Kemal Üniversitesi, Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma 
 
Merkezi (NABİLTEM), Tekirdağ.
 
Eğitim Tarihi-Süresi 20 Nisan 2015 - 1 gün.
 
Eğitim Dili İngilizce – Türkçe.
 
Katılımcı Sayısı 15
 
Prof. Dr. Leopoldo Iannuzzi, Research Director Associated to the Institute for Animal 
 
Production Systems in Mediterranean Environments (ISPAAM), National Research Council 
 
(CNR) of Italy, Napoli, Italia.
 
Prof. Dr. Sezen ARAT, Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji 
 
Bölüm Bşk., Hayvan Biyoteknolojisi A.D. Bşk. Tekirdağ.
 
Doç. Dr. Türker BİLGEN, Namık Kemal Üniversitesi, Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar 
 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (NABİLTEM), Tekirdağ.
 
Kurs Ücretleri KDV Dâhil 100 TL.
 
Kayıt İşlemleri NKÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü (NAKSEM)
 
Doç. Dr. E. Kemal GÜRCAN, egurcan@nku.edu.tr, 0282 250 21 83
 
Doç. Dr. Türker BİLGEN, tbilgen@nku.edu.tr, 0282 250 11 39
 
Arş. Gör. Gizem SÖNMEZ, sonmezgiz@gmail.com
 
NAKSEM Tel: 0282 250 11 51
 
Çalıştaya katılmak isteyen adayların en az 15 Mart 2015 tarihine kadar egurcan@nku.edu.tr
 
adresine taleplerini iletmeleri gerekmektedir. 
 
*Gelişen koşullara göre programda değişiklik yapılabilir.