Sürekli Eğitim Merkezi Birim Kalite Elçisi                             

                                                                             

                                                        Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Recai DURGUT

                                                                                         Müdür