2016-12-21

Arşiv Yönetimi Eğitimi 

 

Eğitim Programı

Arşiv Yönetimi

 

Toplam Eğitim süresi

20 saat

Eğitimi veren Öğretim Elemanı

 

Öğr. Gör. Seval AKTAŞ

Eğitim Programı

Evrak saklama nedenleri? Arşivin önemi

Arşiv yönetiminde Standart Dosya Planı (SDP)

Evrak envanterleri ve Saklama Planları

Birim arşivi

Birimlerden birim arşivlerine belge devri

Birim Arşiv sorumlusunun görevleri

Kurum arşivi

Birim arşivlerinden kurum arşivlerine belge devri

Kurum arşiv sorumlusunun görevleri

Arşiv yönetimi

Arşivlerde ödünç – iade sistemi

Envanter oluşturma ve tasnif

Ayıklama imha sistemi

Dijital arşivleme nedir?

Dijital arşivlemede standartlar nelerdir?

Hangi belgeler taranır? Tüm belgeler taranmalı mıdır?

Arşiv mekânlarının özellikleri ve kuralları

Kayıt için Gerekli Belgeler

1- Bir adet nüfus cüzdanı fotokopisi

2- Kursa ait kayıt ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu (aslı)

3- Başvuru sırasında doldurulup imzalanacak kayıt formu

Banka Hesap No

Kursa katılmak isteyenlerin 0282 250 1151 arayarak isim yazdırmaları gerekmektedir.Yeterli talep olmadığı takdirde kurs açılamayacaktır.Ücret yatırma işlemi için IBAN numarası bilgisi daha sonra kursiyerlere bildirilecektir.

Kurs Ücretleri

 

Kamu personeli:

400 TL 

Genel Katılım: 

450 TL

 

Kayıt İşlemleri

Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü

N.K.Ü. Rektörlük Binası 3. Kat, Tekirdağ

İletişim ve Ayrıntılı Bilgi

NAKSEM Tel: 0282-250 1151 Öğr. Gör. Seval AKTAŞ – 0282 250 3406

ntunali@nku.edu.tr

 Not: Talepler doğrultusunda kurs programı, hafta sonu veya hafta içi programlarında  düzenlenecektir.