2017-11-13

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim KursuEğitim Programı

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu

Eğitim Tarihleri ve Yeri

18 Aralık 2017 – 29 Aralık 2017  (10 gün 80 saat)

Teorik Dersler: NKÜ Derslikler

Uygulamalı Dersler:NKÜ Deney Hayvanları Uyg. Ve Araştırma Merkezi

Kursun Amacı

Deney hayvanları üzerinde yapılacak tüm eğitim ve araştırma amaçlı uygulamalarla ilgili “Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu” başvurularında araştırıcılar için “Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası” zorunluluğu olduğundan üniversitemizdeki bilimsel çalışmalara katkı sağlamak amacıyla planlanmıştır.

Müfredat/İçerik

Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 12.12.2007 tarih ve 2007/11 sayılı “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim

Programına Dair Genelgesi” esas alınarak Namık Kemal Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından düzenlenecektir. On gün sürecek olan eğitim programı teorik ve uygulamalı olmak üzere toplam 80 saattir. Uygulama dersleri NKÜ Deney Hayvanları Laboratuvarında tavşan, rat, fare üzerinde verilecektir.

Katılımcı Profili

Deney Hayvanı Kullanıcısı: Deney hayvanı kullanarak her türlü eğitim, araştırma, uygulama ve test yapmak isteyen veya bu programların yapılmasında deney hayvanlarına dokunarak ve gözlemleyerek katkıda bulunan öğrenciler, araştırmacılar, akademik, sağlık, teknik ve idari personeli tarif eder.

Sertifika kurs katılımcısı 3 kategoride tanımlanır:

A1 Kategorisi: Hayvan bakıcıları içindir. Eğitim düzeyi: İlkokul ve üzeri

A2 Kategorisi: Sağlık ve hayvancılıkla ilgili meslek lisesi yüksekokul mezunları

B Kategorisi: Araştırıcılar İçindir. Eğitim düzeyi: 4 yıllık ve üzeri eğitim veren fakülte ve yüksekokul mezunları.

Kayıt için Gerekli Belgeler

1- Diplomanın Onaylı Fotokopisi

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi

3- Başvuru Dilekçesi (Online başvuru formu)

4- Kursa ait kayıt ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu (aslı)

Kurs Ücreti

A1 Kategorisi: 450 TL, A2 Kategorisi: 450 TL, B Kategorisi için: NKÜ personeli: 500 TL, Üniversitemiz harici başvurular için 550 TL’dir. Katılım ücreti dekontu kayıt esnasında alınır.

Banka Hesap No

NKÜ Sürekli Eğitim Merkezi

Ziraat Bankası Tekirdağ Şubesi

TR560001000106492903365008 İban nolu hesabına yatırılması gerekmektedir.

Devam Durumu

Kurstan başarılı olunabilmesi için derslere %80 devam mecburiyeti vardır.

Devam sağlamayanlar kurs sonu bitirme sınavına alınmayacaktır.

Sınav

Kurs bitimini takip eden hafta içerisinde bitirme sınavı yapılacaktır.

Soru sayıları derslerin ağırlıklı ortalamasına göre belirlenecektir.

Kurstan başarılı olunabilmesi için, kurs sonu bitirme sınavında 100 üzerinden en az 70 puan alınması zorunludur. Kurs sonu bitirme sınavında başarısız olan adaylar telafi sınavına alınacaklardır. Bu sınavı da başaramayanlara “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası” verilmeyecektir. Kurs sonu sınavında başarılı olan katılımcılara “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası” verilecektir.

İletişim:

e-posta: hadyek@nku.edu.tr Tel :282 2501700/1701

Adres : NKÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Sekreterliği, Rektörlük Binası, 6. Kat

Akademik Sekreterya: Yrd.Doç.Dr.Dilek MUZ (282 2504712)