2016-12-13

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim KursuKursun Amacı

Deney hayvanları üzerinde yapılacak tüm eğitim ve araştırma amaçlı uygulamalarla ilgili “Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu” başvurularında araştırıcılar için “Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası” zorunluluğu olduğundan üniversitemizdeki bilimsel çalışmalara katkı sağlamak amacıyla planlanmıştır.

 

Müfredat İçerik

Kurs müfredatı ve eğitim programı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 12.12.2007 tarih ve 2007/11 sayılı “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelgesi” esas alınarak Namık Kemal Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından düzenlenecektir. On gün sürecek olan eğitim programı teorik ve uygulamalı olmak üzere toplam 80 saattir. Uygulama dersleri NKÜ Deney Hayvanları Laboratuvarında tavşan, rat, fare üzerinde verilecektir.

Katılımcı Profili

Deney Hayvanı Kullanıcısı: Deney hayvanı kullanarak her türlü eğitim, araştırma, uygulama ve test yapmak isteyen veya bu programların yapılmasında deney hayvanlarına dokunarak ve gözlemleyerek katkıda bulunan öğrenciler, araştırmacılar, akademik, sağlık, teknik ve idari personeli tarif eder. Sertifika kurs katılımcısı 3 kategoride tanımlanır: A1 Kategorisi: Hayvan bakıcıları içindir. Eğitim düzeyi: İlkokul ve üzeri A2 Kategorisi: Sağlık ve hayvancılıkla ilgili meslek lisesi yüksekokul mezunları B Kategorisi: Araştırıcılar İçindir. Eğitim düzeyi: 4 yıllık ve üzeri eğitim veren fakülte ve yüksekokul mezunları. Başvuru önceliğinde başvuru tarihi dikkate alınacaktır.

 

Kursun Toplam Süresi

 On gün: 80 saat

Kurs Başlama Tarihi

23/01/2017

Kurs Bitiş Tarihi

01/02/2017

Kurs Ücreti

A1 Kategorisi: 400 TL, A2 Kategorisi: 400 TL, B Kategorisi için: NKÜ personeli: 450 TL, Üniversitemiz harici başvurular için 500 TL’dir. Katılım ücreti dekontu kayıt esnasında alınır.

Dokumanlar

Ders notu eğitmenler tarafından verilecektir

İletişim ve Ayrıntılı Bilgi

NAKSEM: 282 250 1151                                                                                                                                  e-posta: hadyek@nku.edu.tr Tel :282 2501700/1701 Adres : NKÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Sekreterliği, Rektörlük Binası, 6. Kat Akademik Sekreterya: Yrd.Doç.Dr.Dilek MUZ (282 2504712)