N.K.Ü. SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİMLER

25 Mayıs 2009 Toplam Üretken Bakım Eğitimi
26-27 Mayıs 2009 ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
16-17 Kasım 2009 ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
Nisan- Mayıs 2009 Genel İngilizce
04 Aralık 2009 Şarap Tat ve Aroma Maddeleri
27-28 Aralık 2009 ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
04 - 05 Ocak 2010 ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
Aralık 2009 - Mart 2010 İngilizce Kursu
24 Mart 2010 Etkili CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri
26 - 27 Mart 2010 ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
02 - 03 Nisan 2010 ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
02 - 07 Mayıs 2010  Sommelier
17 - 20 Mayıs 2010  Üzümün Olgunlaşma Teorisi
22 - 23 Mayıs 2010 Toplam Üretken Bakım Eğitimi Kursu
24 - 26 Mayıs 2010 İç Tetkik ve Denetçi Eğitimi
24 - 26 Mayıs 2010 ISO22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
24 - 27 Mayıs 2010 Avrupa Birliği Fonlarına Proje Hazırlama Eğitimi
01 - 02 Haziran 2010 Şarapta Aroma ve Fenolik Maddeler
01 - 02 Haziran 2010 Toplam Kalite Yönetimi
17 - 18 Haziran 2010 ISO22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
17 -18 Ağustos 2010 Halkla İlişkiler Eğitimi
19 - 20 Ağustos 2010 Halkla İlişkiler Eğitimi

06 Nisan-16 Haziran 2010

İngilizce
22 - 23 - 30 Haziran 2010 Fen/Matematik Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Teknikleri Eğitimi
04 - 05 Kasım 2010 Kamu İhale Kanunu
16 -17 Aralık 2010 İş Hukuku Eğitimi 
21 Aralık 2010 Proje Yönetimi Eğitimi
22 Aralık 2010 Proje Yönetimi Eğitimi
23 Aralık 2010 Proje Yönetimi Eğitimi
24 Aralık 2010 Proje Yönetimi Eğitimi
20 Ocak 2011 İngilizce Kursu
25 Şubat 2011 MiniTab SPSS
Ocak - Nisan 2011 Genel İngilizce Kursu
10 - 11 Mart 2011 İç Denetçilik Kursu
Mart 2011 Sommelier Kursu
17 - 18 Mart 2011  ISO 22000: 2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
11 - 13 Nisan 2011 Autocad Eğitimi
Nisan 2011 ARC-GİS Temel Eğitimleri
29 - 30 Nisan 2011 ISO 22000: 2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
01 Mart - 13 Mayıs 2011 Genel İngilizce Kursu
Mayıs 2011 Arıtma Tesisi Operatörleri için Temel Eğitim Kursu
Mart - Mayıs 2011 Genel İngilizce Kursu
03 Haziran 2011 BRC Eğitimi 
 04 Ekim 2011 Fen/ Matemaik Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Teknikleri Eğitimi
29 Ekim 2011 Organik Tarım İyi Tarım Alternatif Tarım Uygulamaları
19 Kasım 2011 ISO 22000: 2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
08 - 09 Aralık 2011 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sertifika Programı
02 - 03 Aralık 2011 Netcad Damla Sulama Eğitimi
16 - 17 Aralık 2011 Organik Arıcık Teknileri 
20 - 22 Aralık 2011 ISO 22000: 2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
19 - 23 Aralık 2011 Autocad Eğitimi
09 - 13 Ocak 2012 Organik Arıcık Teknikleri
Kasım - Ocak 2012 Genel İngilizce Kursu
Mart - Nisan 2012 Genel İngilizce Kursu
19 - 21 Mart 2012 Sommelierlik Eğitimi
19 Mart 2012 ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Standartları
Mart 2012  Çevre 14000 Eğitimi
Nisan 2012 Autocad Eğitimi
Mart - Nisan 2012 Genel İngilizce Kursu
Mart - Mayıs 2012 Adobephotoshop ve 3D Max Eğitimi
13 Mayıs 2012 ISO 9001 Kalite Yönetim Standartları
Mayıs 2012 ISO 9001 Eğitimi
Mayıs 2012 BRC Eğitimi 
02 - 10 Haziran 2012 Sağlık Kurumları Yönetimi  Sertifika Programı
04 Mayıs 2012 Autocad Kursu
Haziran 2012  Adobephotoshop ve 3D Max Eğitimi
03 - 07 Eylül 2012 Organik Arıcık Teknikleri
03 - 07 Eylül 2012 Üstün Yetenekli Bireylerin Tan. Ve Rehberlik Eğitimi
Kasım- Ocak 2012 Genel İngilizce Kursu
04 - 05 Aralık 2012 "İş Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı" Eğitim Semineri
02 - 07 Aaralık 2012  Yaşlı Bakımında Genel İlke ve Uygulamaları Eğitimi
02 - 07 Aralık 2012 Çocuk Bakımında Uygulanacak Genel İlke ve Uygulamaları Eğitimi
20 Aralık 2012  İşletme Şirketler Hukuku
25 Aralık 2012 Pazarlama İletişimi Kursu
25 Aralık 2012 Başarının Sırları ve Liderlik ve Ekip Ruhu Kursu 
28 Aralık 2012  Soru Çözme ve Becerileri Kursu
11 - 16 Şubat 2013 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi
18 -22 Şubat 2013 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi
01 - 06 Nisan 2013  1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi
06 - 10 Mayıs 2013 Üstün Yetenekli Bireylerin Tanılanması Sertifika Eğitimi
06 - 10 Mayıs 2013 Eğitim Becerileri Kursu
27 Mayıs - 1 Haziran 2013 Eğitici Eğitimi Sertifika Programı
22 - 26 Mayıs 2013 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi
12 - 16 Haziran 2013 Yapay Tohumlama Kursu
02 - 06 Eylül 2013  Eğitim Becerileri Kursu
28 Eylül - 02 Ekim 2013 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi
18 - 23 Kasım 2013 Eğitici Eğitimi Sertifika Programı
25 - 29 Aralık 2013 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi
Ocak 2014 Flow Sitometri Kursu
27 - 31 Ocak 2014 Eğitim Becerileri Kursu
03 - 07 Şubat 2014 Çocuk Üniversitesi Kursu
19 - 23 Şubat 2014 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi
11 - 14 Mart 2014 Sağlık Otelciliği Eğitimi
02 - 06 Nisan 2014 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi
11 Nisan 2014 ISO 22000 Bilgilendirme Sertifika Eğitim Programı
12 Nisan 2014 BRC 6 Bilgilendirme Sertifika Eğitim Programı
13 Nisan 2014 ISO 22000 İç Denetçilik Sertifika Eğitim Programı
Nisan 2014 TS EN ISO IES 17025 Deney ve Kalibasyon Eğt.
12 - 13 Nisan 2014 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi
09 Mayıs 2014 ISO 22000 Bilgilendirme Sertifika Eğitim Programı
10 Mayıs 2014 BRC 6 Bilgilendirme Sertifika Eğitim Programı
11 Mayıs 2014 ISO 22000 İç Denetçilik Sertifika Eğitim Programı
15 Mayıs 2014 ISO 9001 Bilgilendirme Sertifika Eğitim Programı
16 Mayıs 2014 ISO 9001 İç Denetçilik Sertifika Eğitim Programı
17 Mayıs 2014 ISO 22000 Bilgilendirme Sertifika Eğitim Programı
18 Mayıs 2014 ISO 22000 İç Denetçilik Sertifika Eğitim Programı
19 Mayıs 2014 BRC 6 Bilgilendirme Sertifika Eğitim Programı
24 Mayıs 2014 ISO 140001 Bilgilendirme Sertifika Eğitim Programı
25 Mayıs 2014 SO 140001 İç Denetçilik Sertifika Eğitim Programı
16 - 20 Haziran 2014 Çocuk Üniversitesi Kursu
23 - 27 Haziran 2014 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi
04 - 08 Ağustos 2014 Florasan İn Situ Hibridizasyon Tekniği ve Bitkilerde Kullanım Alanları Uyg. Eğt. Prog.
15 - 19 Ekim 2014 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi
19 - 20 Ocak 2015 Flow Sitometri Tarımsal Araş. Kul. Eğitim Programı
14 - 18 Ocak 2015 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi
26 Ocak 2015 Uygulamalı Yangın Eğitimi
1 Mayıs 2015 ISO 22000 İç Denetçilik Sertifika Eğitim Programı
16 Haziran - 17 Temmuz 2015 Arıcılık Kursu
22 - 24 Haziran 2015 HPLC-GC/MS-ICP/OES Enstrümental Cihaz Kursu
03 - 07 Ağustos 2015  Florasan İn Situ Hibridizasyon Tekniği ve Bitkilerde Kullanım Alanları Uyg. Eğt. Prog.
12 Ekim - 14 Kasım 2015 Arıcılık Kursu
23 Kasım- Aralık 2015  Tıbbi Aromatik Bitkiler Kursu
29-30 Ocak 2016 Flow Sitometri ve Tarımsal Araştırmalarda Kullanımı Tek. Eğitimi
27 Şubat 2016 Seracılık Kursu
16-18 Mayıs 2016 Enstrümantal Cihaz Eğitimi
23-27 Mayıs 2016 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi
Mayıs 2016 İSO 22000, BRC, İç Denetçilik Ser. Eğit. Programı 
Kasım 2016 Tıbbı Aromatik ve Bitki Yetiştiriciliği Egitimi
04-29 Nisan 2017 Seracılık ve Mevsimlik Çiçek Yetiştiriciliği Eğitimi
04-29 Nisan 2017 Tıbbi ve Aomatik Bitkiler Eğitimi
05-29 Nisan 2017 Organik Tarım Eğitimi
15 Mayıs 2017 Kırsal Turizm Eğitimi
22-26 Mayıs 2017 Florasan İn Situ Hibridizasyon Tekniği ve Bitkilerde Kullanım Alanları Uyg. Eğt. Prog.
13-15 Haziran 2017 SPSS Uygulamalı İstatistik Eğitimi
07-08 Ekim 2017 Vermikompost(Solucan Gübresi) Eğitimi
21 Ekim 2017

Sosyal Bilimlerde ve Ekonomi Araştırmalarında SPSS Uygulamalı İstatistik Eğitimi