2015-06-17

II. Florasan İn Situ Hibridizasyon Tekniği ve Bitkilerde Kullanım Alanları Uygulamalı Eğitim ProgramıEğitim Programı   Florasan in situ hibridizasyon (FISH), bir organizmanın kromozomları üzerinde spesifik DNA dizilerinin yerlerinin tespit edilmesine yarayan ve fiziki olarak DNA haritalamasının yapıldığı yeni ve çok güçlü bir moleküler sitogenetik tekniğidir.  DNA:DNA hibridizasyonu esasına dayanan bu teknik ile, bir hücre içerisindeki spesifik bir DNA’nın niteliği ve niceliği tespit edilebilir. Bu nedenle FISH bitkilerde genom yapı, ilişki ve fonksiyonlarının incelenmesi, kromozom teşhisi, karyotip analizi, kromozomlar boyunca rekombinasyonun dağılımı, poliploidlerin progenitörlerinin belirlenmesi, ve melezlemeler esnasında transfer edilen genetik materyalin izlenmesinin gerektiği gibi durumlarda yaygın şekilde yararlanılmaktadır.

FISH tekniği, sitogenetik, moleküler biyoloji, mikroskopi ve imaging gibi alanlarda bilgi ve deneyime ihtiyaç duyulan bir prosedürdür. Araştırma ve geliştirmenin giderek önem kazandığı ülkemizde uygulamalı bir FISH eğitim programının ülkemizin biyoloji ve ziraat kökenli araştırmacıları ile bu alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimi gören öğrenciler için yararlı olacağı düşünülmüştür. Ülkemizde ikinci kez düzenlenecek olan FISH eğitim programı teorik ve uygulama olarak iki kısımda gerçekleştirilecek olup, eğitim dili İngilizce olacaktır. 

Eğitimin içeriği

Teorik Kısım                  -Bitki moleküler sitogenetiğine giriş

                                        -FISH tekniğinin prensibi ve bitkilerde kullanıldığı alanlar

Uygulama Kısmı:           Preparat hazırlamada kullanılacak kök uçlarının elde edilmesi

                                        -Cellulase enzimleri ile muamele edilmiş kök ucu meristem dokularını kullanarak preparat hazırlanması

                                        -Prob olarak kullanılacak DNA’nın hazırlanması

                                        -DNA’nın nick translation metodu ile etiketlenmesi

                                        -DNA’nın PCR metodu ile etiketlenmesi

                                        -Etiketlenmiş probların saflaştırılması

                                        -Hazırlanmış preparatların in situ hibridizasyon için hazırlanması

                                        -İn situ hibridizasyon

                                        -İn situ hibridizasyon sonrası yıkamalar

                                        -Etiketlenmiş probların immunodeteksiyonu

                                        -Mikroskop ile image eldesi, image prosesing ve analizi

Eğitim Yeri                    Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Bitki Genetiği ve Sitogenetiği           Laboratuarı, Tekirdağ

Eğitim Tarihi                 03-07 Ağustos, 2015

Eğitim Dili                      İngilizce

Katılımcı Sayısı            12

Eğitimi verecek            Prof. Dr. Metin Tuna (Namık Kemal Üniversitesi)

öğretim üyeleri             Prof. Dr. Robert Hasterok (Silesia Üniversitesi, Polonya)

Kurs Ücretleri               KDV Dahil 600 TL

Kayıt İşlemleri               NKÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü (NAKSEM)

İletişim ve                      Prof. Dr. Metin TUNA: 0282 250 21 39

                                        E-mail: metintuna66@yahoo.com, mtuna@nku.edu.tr

                                         NAKSEM Tel: 0282 250 11 51

Not  Uygulamalı FISH eğitim programına katılmak isteyen adayların kursun başlama tarihinden en az 2 hafta önce başvuru çizelgesini doldurarak  metintuna66@yahoo.com  adresine iletmeleri gerekmektedir. Eğitim ücretlerinin yatırılması hakkında detaylı bilgi, eğitime kabul edilen katılımcılara ayrıca iletilecektir.

Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.