2018-12-21

Netcad Uzaktan Algılama Eğitimi DuyurusuMüdürlüğümüz bünyesinde 22- 23 Aralık 2018 tarihinde açılması planlanan  "Uzaktan Algılama Eğitimi" iptal 

edilmiştir.Yeni eğitim tarihi daha sonra web sayfamızda ilan edilecektir.Tüm ilgilere duyurulur.

 

Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü