Birimle İlgili 2020-2024 Stratejik Plan Performans Göstergeleri

 

 

 

Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda yapılan toplantı ve eğitim sayısı

3


Kongre ve konferanslarda sunulan bildiri sayısı

7

 

Topluma katkı amaçlı düzenlenen etkinlik sayısı

11