Vizyonumuz

Yaşam boyu eğitimi herkes için ulaşılabilir kılma ilkesinden hareketle, bilgi toplumunun gereklerini yerine getiren yenilikçi ve evrensel düzeyde tanınmış eğitim programlarıyla ülke içinde, “Avrupa Yaşam Boyu Eğitim Alanı”nda ve dünya eğitim sahnesinde etkin ve saygın bir aktör olarak yer almaktır.